Usługi komunalno-porządkowe

Utrzymanie czystości

Kompleksowe usługi utrzymania czystości na terenach zewnętrznych latem i zimą. Usługi odśnieżania oraz sprzątania dookoła budynków.

Utrzymanie terenów zielonych

Pielęgnacja terenów zielonych: koszenie trawników, rowów i innych terenów, przycinanie gałęzi drzew, przecinanie i rąbanie drewna opałowego, itp.

Prace porządkowe

Sprzątanie po remoncie i przed oddaniem do użytku biur i domów prywatnych.